Από σκληρούς δίσκους

Αν έχετε "φορμάρει" κατά λάθος τον σκληρό δίσκο του H/Y σας, αν έχετε διαγράψει τα δεδομένα, αν ο Η/Υ δεν αναγνωρίζει καθόλου τον σκληρό δίσκο, αν ακούγεται θόρυβος ή "χτυπήματα" απο τον δίσκο, τα δεδομένα σας δεν είναι απαραίτητα "χαμένα".
Έχουμε την δυνατότητα να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας και να τα αντιγράψουμε είτε σε νέο εξωτερικό σκληρό δίσκο αν ο δικός είναι κατεστραμμένος, είτε στον ίδιο δίσκο αν αυτός είναι λειτουργικός.

 

Από κάρτες μνήμης και USB stick

Η Τεχνολογία στις κάρτες μνήμης και στα USB sticks είναι σχεδόν ίδια όπως και στους σκληρούς δίσκους SSD έτσι και αυτά θεωρούνται πιο ασφαλή και έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να χαλάσουν. Αν έχετε "φορμάρει" κατά λάθος ή αν έχετε διαγράψει τα δεδομένα σας, από το την κάρτα μνήμης του κινητού σας, ή του USB stick, αυτά δεν είναι απαραίτητα "χαμένα".
Έχουμε την δυνατότητα να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας και να τα επαναφέρουμε.

 

Απο σκληρούς δίσκους SSD

Οι δίσκοι τεχνολογίας SSD θεωρούνται πιο ασφαλείς και έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να χαλάσουν, καθώς δεν αποτελούνται απο κινητά και μηχανικά μέρη όπως οι κλασικοί σκληροί δίσκοι. Παρόλα αυτά η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους πάντα υπάρχει. Αν έχετε "φορμάρει" κατά λάθος τον σκληρό δίσκο του H/Y σας, ή αν έχετε διαγράψει τα δεδομένα σας, αυτά δεν είναι απαραίτητα "χαμένα".
Έχουμε την δυνατότητα να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας και να τα επαναφέρουμε στον ίδιο τον σκληρό δίσκο.