Επισκευές iMac με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών

- Εγκατάσταση OS macbook 40 €
- Εγκατάσταση Windows σε imac 40 €
- Αντικατάσταση Σκληρού δίσκου 40 €
- Αναβάθμιση μνήμης 15 €
- Αντικατάσταση superdrive από 60 €
- Αντικατάσταση γυαλιού οθόνης από 80 €
- Αντικατάσταση οθόνης από 300€
- Επισκευή μητρικής πλακέτας από 100 €