Επισκευές iPad με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών

- Αντικατάσταση οθόνης αφής από 80 €
- Αντικατάσταση οθόνης LCD από 100 €
- Επισκευή ipad με υγρά από 60 €
- Αντικατάσταση μικροφώνου από 70 €
- Αντικατάσταση κάμερας από 70 €
- Αντικατάσταση μπαταρίας από 100 €
- Επισκευή wi-fi από 70 €
- Επισκευή μητρικής πλακέτας απο  90 €