Επισκευή όλων των μοντέλων iPhone με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

- Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης από 70 €
- Αντικατάσταση μικροφώνου - ακουστικού από 40 €
- Επισκευή εμπρός / πίσω κάμερας από 40 €
- Επισκευή βρεγμένου iPhone από 40 €
- Επισκευή κουμπιού on-off από 40 €
- Αντικατάσταση μπαταρίας από 40 €
- Επισκευή μητρική πλακέτας πλακέτας απο  50 €