Επισκευές macbook με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

- Εγκατάσταση OS macbook 40 €
- Εγκατάσταση Windows σε macbook 40 €
- Αντικατάσταση Σκληρού δίσκου 25 €
- Αναβάθμιση μνήμης 15 €
 -Αντικατάσταση πληκτρολογίου από 60 €
- Αντικατάσταση superdrive από 60 €
- Αντικατάσταση γυαλιού οθόνης από 80 €
- Αντικατάσταση οθόνης από 180€
- Επισκευή μητρικής πλακέτας από 100 €